Ondeugende Viervoeters
             samen leren en veranderen.....samen sterk door wederzijds begrip

Manier van werken

Ik baseer mijn adviezen op de laatste wetenschappelijke inzichten en train uitsluitend op basis van positieve trainingsmethoden, eventuele hulpmiddelen zijn dan ook altijd diervriendelijk. In extreme gevallen kan gedragsmedicatie een optie zijn, maar dit wordt alleen voorgeschreven in het belang van het dier en altijd gecombineerd met gedragstherapie. Gedragstherapeutische adviezen vragen ook om een investering van de eigenaar en zijn meestal gebaseerd op voorkomen van ongewenst gedrag en stimuleren van gewenst gedrag.

Een consult bestaat uit een intake, consult en vervolgconsult. Als er een afspraak is gemaakt voor een gedragsconsult dan krijgt u een vragenformulier toegestuurd (intake), waarop u informatie kunt invullen over uw specifieke situatie en het gedrag van uw dier. Het gedragsconsult vindt plaats bij u thuis, zodat het dier in zijn eigen omgeving kan worden bestudeerd en het probleemgedrag zichtbaar wordt. Het consult duurt ongeveer 2 uur en tijdens dat consult zal er gekeken worden naar de oorzaken van het gedrag en zal de diagnose gesteld worden. Daarna wordt besproken wat u kunt doen aan het gedrag en dit wordt ook in de praktijk geoefend. U krijgt een gespreksverslag na afloop thuis gestuurd zodat u alle adviezen nog eens na kunt lezen. Na ongeveer twee weken vindt er een telefonisch consult plaats waarin de voortgang besproken wordt en na ongeveer een maand vindt er een vervolg consult plaats . In het vervolgconsult zal de focus met name liggen op het uitvoeren van de adviezen in de praktijk.

De kosten voor de intake en het eerste consult bedragen 195,- euro incl. BTW en een vervolgconsult 95,- incl. BTW. Eventuele privé lessen kosten 95,- per uur. Indien uw dier verzekerd is kunt u de kosten declareren en worden deze vergoed door uw zorgverzekeraar.